Masterclasses van Roos Vonk

Voor coaches, trainers, managers en andere begeleiders is het leuk en leerzaam je kennis op peil te houden en je intuïties te toetsen aan de nieuwste wetenschappelijke bevindingen. Niet alleen kom je hierdoor in contact met andere professionals die hun vak serieus nemen, je zorgt ook voor een stevige basis voor je professionele handelen. Door meer kennis en inzicht in fundamentele principes van menselijk gedrag, ben je in staat om creatief je eigen 'tools' te ontwikkelen en aan te passen aan de situatie. Dit kan alleen als je werkelijk het psychologische proces van je cliënt of medewerker begrijpt en overziet. Dat is het doel van deze masterclasses.

Reacties van deelnemers die een masterclass van Roos Vonk hebben gevolgd

 

Zelfmananagement/zelf-coaching: Je wordt wat je doet

Bij het leiden en begeleiden van mensen is gedragsverandering een centraal thema. Zowel in werksituaties als in coaching-trajecten blijkt vaak dat mooie plannen niet worden uitgevoerd. Dit is niet alleen van belang om de voor de hand liggende reden dat je graag resultaten wilt zien, maar ook omdat veranderingen van binnen pas echt optreden en zich consolideren wanneer mensen hun gedrag veranderen. Niet denken maar doen, is dus het motto.

In haar boek Je bent wat je doet heeft Roos Vonk dit onderbouwd. Dit boek is geschreven voor mensen die meer sturing willen over hun eigen gedrag en willen zorgen dat ze hun plannen daadwerkelijk uitvoeren en leven naar hun eigen idealen en overtuigingen.

Deze masterclass is toegespitst op de begeleiding van anderen bij het realiseren van hun doelen. Met de kennis inzichten die je in deze masterclass opdoet, kun je de zelf-coaching van anderen bevorderen. In coaching-trajecten betekent dit dat de cliënt daadwerkelijk tot gedragsverandering komt, waardoor er vaak pas écht iets gaat veranderen. In de werksituaties betekent het dat de manager medewerkers coacht tot gedragsverandering en helpt zorgen dat plannen en gemaakte afspraken werkelijk worden omgezet in actie.

 

Zelfkennis, zelfwaardering, zelfontwikkeling

Mensen kunnen worstelen met onzekerheid over de eigen kwaliteiten, of juist worden belemmerd in hun ontwikkeling door een overdosis aan zelfvertrouwen; mensen willen veranderen omdat er iets niet goed aan ze is, of vinden juist dat anderen moeten veranderen omdat niemand hen op waarde weet te schatten; mensen zijn ‘niet trouw’ aan zichzelf, omdat ze zich teveel richten naar wat anderen wensen of verwachten, of ze trekken zich juist van niemand wat aan omdat ze ‘nu eenmaal zo zijn’; mensen vragen zich vertwijfeld af of ze wel leuk, aardig, mooi, slim genoeg zijn, maar als een ander kritiek op ze heeft worden ze boos.

Naast het zelfbeeld van de cliënt, heb je als (bega)leider ook nog te maken met je eigen ego – behoefte aan bevestiging, bezorgdheid of je het wel goed aanpakt, of herkenning van je eigen thema’s bij de cliënt. Genoeg reden om meer achtergrondkennis op te doen over dit onderwerp, dat in wetenschappelijk onderzoek uitvoerig is bestudeerd.

In deze masterclass geeft Roos Vonk een up-to-date overzicht over zelfkennis, zelfwaardering en zelfontwikkeling. Na afloop heb je een diepgaand inzicht in deze thema’s; je hebt een andere kijk op allerlei belangrijke psychologische processen en kunt dit inzicht toepassen in het contact met je cliënten, deelnemers of medewerkers.